Kursy

 

      Uzyskanie patentu sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych (również skuterów) po wodach śródlądowych bez ograniczeń. Ponadto uprawnia do prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej. Jedyne ograniczenie dotyczy osób w wieku poniżej 16 roku życia, które mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.*
* podstawa prawna rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 09 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. 2013 poz. 460)

      W Klubie Żeglarskim "Delfin" odbywają się kursy m.in. na sternika motorowodnego. Wykłady - część teoretyczna oraz praktyczne prowadzenie jachtu motorowego realizują pracownicy naukowi Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończenie kursu zdecydowanie zwiększa szansę na pomyślne zdanie egzaminu.

      Opłaty związane ze szkoleniem obejmują cenę za kurs - 650zł oraz egzamin 250zł (szczegóły poniżej)

      Najbliższy kurs planowany jest w miesiącu kwietniu ( bliższe dane będą podane w późniejszym terminie na naszej stronie oraz na FB ) 

      Zapisy telefonicznie - Hubert Donke- 792 450 931.

      Egzamin zdajemy na terenie przystani „Delfin" w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Sikorskiego 1, a przede wszystkim na naszych jednostkach pływających! 

      Aby przystąpić do egzaminu należy spełnić n/w warunki:
• mieć ukończone 14 lat najpóźniej w dniu egzaminu;
• wnieść opłatę za egzamin w wysokości 250 zł (osobom uczącym się do 26. roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej przysługuje zniżka 50%)
• dla niepełnoletnich dodatkowo dostarczyć pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej.

 

Przed przystąpieniem do szkolenia i egzaminu należy kolejno:

  1. wejść na stronę www.pzmwinw.pl
  2. kliknąć na PATENTY
  3. kliknąć na egzaminy
  4. wybrać STERNIK MOTOROWODNY, wybrać datę bieżącego dnia, na mapie wskazać województwo lubuskie, poniżę kliknąć wyszukaj - wśród wyszukanych będzie rzeka Warta - Klub
  5. na naszym kursie kliknąć zapisz się
  6. wypełnić kwestionariusze
  7. dokonać opłaty 250 zł przez Internet

Przy pojawieniu się problemów dzwonić 600859765

      Po zdanym egzaminie do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub w formie elektronicznej) dokumenty niezbędne do wydania patentu:
• zaświadczenie o zdaniu egzaminu wydane przez Komisję Egzaminacyjną;
• potwierdzenie opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł lub 25 zł dla uczniów i studentów poniżej 26 lat;
• 1 zdjęcie legitymacyjne do patentu formatu 3,5 cm x 4,5 cm.


UWAGA:
Patent wydany przez Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego, jest jedynym oficjalnym dokumentem uprawniającym do prowadzenia jachtów motorowych, skuterów i innych jednostek pływających wyposażonych w silniki spalinowe powyżej 10 kW w Polsce i na świecie. Nie ma potrzeby uzyskiwać innego rodzaju uprawnień do uprawiania turystyki wodnej.
 

Designed & Created by STREFAINFORMY.PL Grzegorz Bochenek